Friday 12 April 2019

Kempen Galakan Membaca : Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019

Minggu Pusat Sumber Sekolah telah diadakan dari 8 April 2019 hingga 12 April 2019.

Program ini telah dijalankan  untuk tujuan:-
 1. Mendedahkan murid tentang wujudnya program membaca yang dilancarkan di seluruh negara sempena Dekad Membaca 2020-2030.
 2. Menarik minat murid untuk melibatkan diri secara langsung dalam program galakan membaca.
 3. Meningkatkan tahap penguasaan literasi murid.
 4. Mengasah bakat dan kebolehan murid dan guru untuk berkomunukasi dengan rakan sebaya dalam aktiviti pengayaan NILAM.
 5. Menjadikan pusat sumber sekolah sebagai pusat bahan maklumat, rujukan dan bacaan bagi seluruh warga sekolah.
 6. Sebagai satu medium untuk mempromosi program galakan membaca di sekolah.
Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang minggu tersebut. Antara program-program yang telah dijalankan adalah seperti yang berikut:-
 1. Jom Kenali Pusat Sumber Kita
 2. Book Truck
 3. Mencipta Replika Lori
 4. ‘5 Minit Membaca’
 5. Bengkel Penulisan
 6. Lawatan ke Pusat Sumber
 7. ‘Berita Hari Ini’
 8. Pertandingan Mewarna Kartun
 9. Spelling Competition
 10. Pertandingan Penanda Buku Tercantik
 11. Pertandingan ‘My Mini Book’
 12. Pertandingan ‘Big Book’
Gambar-gambar aktiviti adalah seperti di bawah:-

Jom Kenali Pusat Sumber Kita

Jom Kenali Pusat Sumber Kita

Jom Kenali Pusat Sumber Kita

Jom Kenali Pusat Sumber Kita

Book Truck

Book Truck

Replika Lori

5 Minit Membaca
5 Minit Membaca
Bengkel Penulisan
Bengkel Penulisan
Lawatan ke Pusat Sumber

Berita Hari Ini

Pertandingan Mewarna
Pertandingan Mewarna

Spelling competition
Spelling competition

Pertandingan Penanda Buku Tercantik
Pertandingan Penanda Buku Tercantik

Pertandingan 'My Mini Book'
Pertandingan 'My Mini Book'

Pertandingan 'Big Book'
Pertandingan 'Big Book'
Pertandingan 'Big Book'

Pelancaran Kempen Galakan Membaca & Perasmian Penutupan Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019 

Pelancaran Kempen Galakan Membaca & Perasmian Penutupan Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019 telah diadakan pada 12 April 2019 di Dewan Perdana.

Antara gambar-gambar menarik yang dirakam adalah seperti berikut:-
Diharapkan menerusi Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019, dapat melahirkan insan yang menghargai serta cintakan buku, seterusnya melahirkan insan yang berilmu dan berpengetahuan luas sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mencakupi elemen jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

Terima kasih ditujukan khas buat guru-guru yang telah membimbing murid-murid sepanjang pertandingan dijalankan.  Tahniah dan syabas kepada para pelajar yang berjaya.


                                           
                               

                                   

No comments:

Post a Comment