Friday 12 April 2019

Kempen Galakan Membaca : Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019 (Sesi Pagi)

Minggu Pusat Sumber Sekolah telah diadakan dari 8 April 2019 hingga 12 April 2019.


Program ini telah dijalankan untuk tujuan:-

  • Mendedahkan murid tentang wujudnya program membaca yang dilancarkan di seluruh negara sempena Dekad Membaca 2020-2030.
  • Menarik minat murid untuk melibatkan diri secara langsung dalam program galakan membaca.
  • Meningkatkan tahap penguasaan literasi murid.
  • Mengasah bakat dan kebolehan murid dan guru untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya dalam aktiviti pengayaan NILAM.
  • Menjadikan pusat sumber sekolah sebagai pusat bahan maklumat, rujukan dan bacaan bagi seluruh warga sekolah.
  • Sebagai satu medium untuk mempromosi program galakan membaca di sekolah.

Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang minggu tersebut. Antara program-program yang telah dijalankan adalah seperti berikut:-Jom Kenali Pusat Sumber Kita

Pemenang-pemenang
Lagi pemenang

Book Truck - PTS

Pelbagai jenis buku dijual
Wajah belakang lori 'Book Truck'

Mencipta Replika Lori
Antara hasil kerja murid
Program 5 Minit Membaca

Murid-murid membaca di dataran perhimpunan
Murid-murid membaca di dataran perhimpunan
Murid-murid membaca di dataran perhimpunan

Bengkel Penulisan
Ceramah oleh pihak PTS
Murid-murid mendengar
Murid-murid yang menyertai bengkel

Lawatan Ke Ujana Ilmu'Berita Hari Ini'


Pertandingan Mewarna

Murid-murid PPKI


Spelling Competition


Murid-murid prasekolah


Pertandingan Penanda Buku Tercantik

Tekun menyiapkan penanda buku
Sedang meyiapkan penanda buku


Pertandingan 'My Mini Book'
Murid tahun 5
Murid tahun 5 

Pertandingan 'Big Book'


Murid-murid tahun 6

Pelancaran Kempen Galakan Membaca & Perasmian Penutupan Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019 

Pelancaran Kempen Galakan Membaca & Perasmian Penutupan Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019 telah diadakan pada 12 April 2019 di Dewan Perdana.

Antara gambar-gambar menarik yang dirakam adalah seperti berikut:-Diharapkan menerusi Minggu Pusat Sumber Sekolah 2019, dapat melahirkan insan yang menghargai serta cintakan buku, seterusnya melahirkan insan yang berilmu dan berpengetahuan luas sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mencakupi elemen jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

Terima kasih ditujukan khas buat guru-guru yang telah membimbing murid-murid sepanjang pertandingan dijalankan.  Tahniah dan syabas kepada para pelajar yang berjaya.

Disediakan oleh, 
Pn. Visva Vilasini a/p Goppal @ Koppal
Pn. Nur Murni binti Abdullah

No comments:

Post a Comment